LightWeb
Sandal Gardsturisme - Aud`s Cottages Sandal - Byrkjelo - Nordfjord - Fjord Norway-
LightWEB
Startside English Deutchland

BILDER HYTTER                     

LightWeb
LightWeb

 
V E L K O M E N   T I L   S A N D A L   G A R D

 O G  A U D `S   F E R I E H U S 

Det  er mange små skattar å oppleve om du reiser utanom allfarveg...!
I Nordfjord er det enkelt å gøyme seg vekk om du ynskjer det, og oppleve den ekte kulturen!
Vi har tre koselege, velutstyrte feriehus for utleige, eit er tilpassa rullestol.

Vi held til i den vakre og ville Myklebustdalen, med utsyn til brèen. Fjellområda våre grensar opp imot vestleg del av Jostedalsbrèen Nasjonalpark.

I eit lite dalføre er også den flotte Sandalsfossen, med 130 m fall!
Feriehusa våre ligg ved Sandalsvatnet, der ørreten sprett....

Her finn du ein roleg feriestad, 10 min frå Byrkjelo og rv 39, men sentralt til mange kjende turmål, som Briksdalsbrèen, Vestkapp, Stryn, Jølster og Fjærland.
Også Geirangerfjorden og Ålesund kan du nå på ein dagstur.
Den nyopna Loen skylift ( 1000 m rett opp på 5 min!) er under ein times køyretur unna.
Nordfjord Folkemuseum ligg i vårt koselege kommunesenter, Sandane, ved fjorden, og er vel verd eit besøk.
På Byrkjelo er Prix Coop og "Bakar Jon", med stort utval i lokalmat, samt ein kafe.

Vi har ei lita tømmerhytte og to større med meir comfort. sjå omtale av kvart hus.
Ved feriehusa er det parkering og ein uteplass med grill. Robåt på vatnet kan nyttast gratis når du vil. Vi sel fiskekort, kr 60 pr dgn, kr 250 for vekekort.

I gardsmusèet vårt kan du sjå gamalt og nytt handverk m.a. Du kan også få delta på tradisjonsbaking, prøve fiskelukka, gå på spennande turar i nærområdet eller på fjella heromkring.

Opplev det frodige Nordfjord, og nyt det gode liv!!

Enten du vil kome på sumartid med dei lyse netter, oppleve hausten og vinteren, eller våren som skifter med snø og grøne lier, velkomen er du!

Har du spørsmål, send gjerne ein mail :)  sjå meldingsboks nederst på sida

 


A N N E S T O V A  

R O M A N T I S K   H U S    F O R   E I T   P A R ,   E L L E R   E I N   L I T E N   F A M I L I E

I N F O   A N N E S T O V A
Lite tømmerhus, med nostalgisk atmosfære. Kjøkken med komfyr og kjøleskap.
Bad med golvvarme.

Stove med peisomn. Loft med dobbel seng.
Koseleg lågt under taket på loftet, men litt bratt trapp opp frå kjøkenet.....F L E I R E   B I L D E R   A N N E S T O V A > >       
 
                                                                                                                             


H Å J A

T R I V E L E G   T Ø M M E R  H U S   I   T R A D I S J O N E L L 
L A N D L E G   S T I L


I N F O   H Å J A
Tre soverom, det eine nede med dobbel seng (150cm), dei to andre oppe, begge med ei brei seng (120cm) og ei enkel seng (90cm). Ei barneseng, høg barnestol og grind for trappa.
Stove med vedomn. Kjøkken med oppvaskmaskin og mikrobølgjeomn. Veranda mot vatnet. Baderom med vaskemaskin, dusj og Wc.

F L E I R E   B I L D E R  

                                                                     

N Y S T O V A    - m e i r  m o d e r n e 


I N F O  N Y S T O V A
Fint og romsleg feriehus. Stove med peisomn.

Fullt utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin, frysar og mikrobølgjeomn.
Bad med golvvarme, vaskemaskin. Eit soverom med to enkle senger (90cm), og eit soverom med dobbelseng (150cm) i første etasje. Eit soverom i andre etasje med dobbelseng (180cm) og ei enkel seng (75cm -190cm lang), samt ei seng ekstra ("daybed" 80 -180) på gangen oppe. Høg barnestol og grind for trappa.

Huset er tilrettelagt for rullestol.

F L E I R E   B I L D E R   N Y S T O V A   > >                                 
                                                                                                                          

I N F O   F E R I E H U SFeriehusa: ”Annestova”, ”Håja” og ”Nystova” ligg 150 m frå Sandalsvatnet

Sams for alle husa: Utsyn mot brè og fjellandskap, uteplass med hagemøblar og grill.
El. lys og varme. Dusj og WC.
Fullt utstyrt kjøkken, komfyr og kjøleskåp, miksar og kaffitraktar. Senger med dyner og puter. Støvsugar. TV.
Parkering ved husa. Sandkasse og huske. Robåt og redningsvestar til fri disposisjon.P R I S A R     F E R I E H U S


P R I S   P R.  V E K E   (MERK: EVT. SENGTØY KJEM I TILLEGG)


P E R S .
A-sesong B - sesong
C -sesong
A N N E S T O V A 2 (+2 barn)
4 200,-
3 500,-
2 800,-
H Å J A
6 (+2)
6 300,-
5 600,-
4 900,-

N Y S T O V A 6 (+2)
7 000,-
6 300,-
5 600,-A-sesong: 16. juni - 11. aug
B-sesong: 12. mai - 16. juni og 11. aug - 8. sept
C-sesong: 8. sept - 12. mai

Enkeltnetter heile året: Annestova kr 800.- Håja kr 900.- Nystova kr 1000.-

Inkludert i prisen er: Bruk av straum og ved, bruk av robåt med flytevestar. Dyner og puter.

Leigar har sengtøy med, eller det kan leigast. Sengetøy + handkle: kr. 100,- pr pers.
Merk: I Annestova er sengtøy for to inkludert.

Leigar ryddar og vaskar sjølv, eller leiger sluttreingjering: kr. 600,- Annestova kr 500,-


Rabatt ved langtidsleige, ta kontakt.
V E T E R A N B I L
G A M L E   B I L A R   F I N N S T   D E T   H E R  . . .


FORD GPW  (Willys Jeep) 1944


Køyrer  Triumph TR3  på veteranbil løp

M U S E U M

G A R D S M U S E U M


Gardsmuseet er i låven og i eit gamalt stabbur på garden
5 0  -  6 0  T A L S M U S E U M


                 60 tals stova for spesielt interesserte...


A K T I V I T E T A R 


T I L B O D   F O R  V Å R E  G J E S T E R 

G A R D S B E S Ø K

Omvisning i gardsmuseet, der løyner seg mange spennande historier... Sjå gamalt og nytt handverk. Eit måltid med lokal smak kan vi tilby. Kanskje du vil være med å bake "Tronte-kake".


V A N D R I N G
Mange turar å velje mellom, både toppturar, moderate fjellturar eller fine rusleturar. Vi hjelper med informasjon.

S P O R T S F I S K E
Her er eit svært godt område for ørretfiske, eller aure, som det heiter her. Vi har mange vatn og lange elvestrekningar.
Vi har sal av fiskekort for heile Gloppen.  Det er også høve til å fiske laks fleire stader i Nordfjord.
Du kan nytte robåt gratis.

Sjå gjerne  http://gloppen.sportsfiske.nu/ for meir info.når det gjeld sportsfiske.

F E S T I V A L A R
I kommunen vår er det mange festivalar som du kanskje vil besøke. Vi kan nemne Norsk countrytreff, matfestivalen Matamål, Gloppen musikkfest, Jerimiaden folkemusikkfestival,  Glopperock,  mange idrettstemner og motbakkeløpet Eggenipa opp.


A K T I V I T E T A R   I   N Æ R L E I K E N

R A F T I N G

Rafting i Jølster   www.jolster-rafting.no .   

B R È V A N D R I N G

På Myklebustbrèen  www.jolster-rafting.no   og Nordfjord adventure. Briksdal   www.briksdalsbre.no

R I D I N G
Gloppen har fjordhesten i kommunevåpenet sitt, og denne rolege hesterasen er sentral her i Nordfjord.
Her er rike høve til å lære denne vakre hesten å kjenne.
Det er Fjordhestgard med tilbod, både på Byrkjelo og Sandane, samt på Nordfjordeid, ein times køyretur unda.

G O L F
Det er ei 6-holsbane ved kommunesenteret Sandane. www.sandanegolf.no

V A N D R I N G

Nordfjordnaturen innbyr til vandring. Her er merka turstiar i både lett og utfordrande terreng. Kjende motbakkeløp er "Eggenipa opp" og "Skåla opp". Dei mange støylane våre er spennande og kulturelle turmål. Til sykling er området også godt egna.

B A D I N G

Sandalsvatnet er for dei tøffe, med brevatn ca. 5 grader! Breimsvatnet har fin sommartemperatur, kun 10 min. køyring dit. Til fjorden er det 20 min., elles har vi fint oppvarma utendørs basseng på Byrkjelo.

G O D   M A T

Viss du vil gå ut ein kveld på eit historisk hotell er Gloppen Hotell vide kjent for god lokal mat. www.gloppenhotell.no
Lokalmat, kafe og bakeri hjå " Bakar-Jon" i sentrum av Byrkjelo.

S H O P P I N G
Kommunesenteret Sandane har mange fine og spesielle butikkar. Gloppebua og Daiva sin butikk kan anbefalast når det gjeld gåver/souvenir. 
Fabrikk-utsala i Olden har gode tilbod, og dei kjende ungdomane/designarane i "moods of Norway" har utsal i Stryn og Olden. 

Skogstad Sport klede har fabrikkutsal i Innvik, alltid gode tilbod  www.skogstadsport.no    Ricco Vero i Olden  www.riccovero.no       www.moodsofnorway.coS A N D A L   E R    E I T   S E N T R A L T   U T G A N G S P U N K T   F O R

B I L T U R A R   T I L   K J E N T E   T U R I S T A T T R A K S J O N A R:
Astruptunet i Jølster
Bremuseet i Fjærland
Nordfjord folkemuseum, Sandane
Briksdalsbreen/  Stryn
Geiranger
Vestkapp

Loen skylift (nytt)G A R D S H I S T O R I E 

S A N D A L   E R   E I N   G A M A L   G A R D ,  M E D   M A N G E   S P E N N A N D E   H  I S T O R I E R !

Busetnaden her er truleg heilt attende til folkevandringstida. Det er gjort eit gravfunn ved den gamle ferdslevegen inn hit til dalen vår, ved Bjørnarheim, frå omlag år 400. Dette kan tyde på at det alt då var busett her også.
Dei eldste sikre spor etter folk her i Sandal er rike gravfunn frå år 700 og 800. Gravhaugane kan ein sjå, dei ligg der det gamle vikingetunet låg, ved Nilstunet. Rett framfor garden, på hi sida av vatnet, breier heksefjellet Vora seg utover, og opp i ei høgd på 1400 m. Stakkars dei kvinnene som tok seg opp dit i gamal tid..... 

I Sandal er det i dag fire bruk: Larstunet, Dåvetunet, Nilstunet og vårt bruk som heiter Reiatunet. Det kjem frå det gamle nordiske namnet Reiel, som mange av brukarane her har hatt. Dette namnet er visst ikkje brukt i andre område av landet.

Stabburet er den eldste bygningen på garden, frå 1600 talet, og er flytt fleire gonger. Det var med på lasset då dei flytte ut av det gamle klyngetunet sist på 1800, og har sidan stått fleire stader her på tunet. No fungerer det som eit gardsmuseum, kombinert med eit lite "selskapslokale".
Same slekta har vore eigarar av Reiatunet i fem hundre år! Vi kjenner namna på brukarane heilt tilbake til sist på 1500. Sara, som var dotter til den første Reiel som vi veit om, var odelsjente og brukar i 1620.
Vi som er brukarar her i dag, Jostein og Aud, flytta hit i 1970. Då hadde garden vore driven i lag med Bergheim, av Jostein sine foreldre, så her hadde ikkje budd folk på 20 år. Det var litt å ta tak i...... Men vi var unge, sterke og med stort pågangsmot! Ungane som etterkvart kom til, har også vore svært flinke med å hjelpe til i alt arbeid på garden.


D R I F TA   I   D A G

Drifta på garden vår no er, forutan utleigehus/turisme, i hovudsak grasproduksjon. Litt poteter dyrkar vi framleis og grønsaker til eige bruk.
Vi er medeigarar i Sandal og Fossheim kraft, eit samarbeidsprosjekt mellom alle brukarane i Sandal og på nabogarden Fossheim. I Sandalselva vert produsert mykje straum med minimale naturinngrep.
 
Jostein er bonden som byggjer og repererer det meste. Historisk interessert og samlar på smått og stort.....
gamle bilar  t.d.
Aud er turistvertinna, og driv i vinterhalvåret med div. handverk, saum og rosemåling. (no på hobbybasis)LightWeb
S A N D A L   G A R D

K O N T A K T P E R S O N
Aud Bergheim


A D R E S S E
N-6826 Byrkelo


W E B S I D E

www.sandalgard.no  

M O B I L S I D E
      

M O B I L
+47 917 30 318

E - P O S T

post@sandalgard.no   

B L O G G  http://audscottagepaint.blogspot.com 
T I L B A K E M E L D I N G A R

F A C E B O O K

G O O G L E M A P SV E G   B E S K R I V I N G

Frå Bergen med bil kan du ta E39 til Oppedal. Ta ferja over Sognefjorden til Lavik og hald fram på E 39 via Førde og Skei til Byrkjelo.

Frå Oslo med bil ta E18 mot Drammen. Etter 16 km er du i Sandvika og tek inn på E16 via Hønefoss til Lærdal, ca 320 km. Eller den litt kortare ruta over Gol, ta inn på Rv 7 litt før Hønefoss, og Rv 52 over Hemsedal til Lærdal.
Så rv.5 til Fodnes der du får ein liten fin ferjeturtur over Sognefjorden til Mannheller, vidare om Sogndal og Fjærland, gjennom tunellane (som er gratis no...!) Frå Skei ta E39 til Byrkjelo.

Frå Byrkjelo tek du av på Rv 60 mot Stryn. Allerede etter 1.km ser du skiltet Myklebust og tek av til høgre der. Etter 4 km på Dalevegen (bygdeveg) ser du vatnet, stopp ved skiltet Sandal Gardsturisme. Huset til vertskapet er lys gult. Husnr 490 Der er vi, og kan gje deg nøkkel og informasjon :)

GPS: 61.745022 / 6.571989
© LightWeb